View Content pixel på http://www.ph-el.dk/kontakt/:

Automatisk branddørslukning

Det kan lyde meget  kompliceret men er det ikke. Et ABDL-anlæg lukker simpelt hen døre og porte i bygningen, når der opstår brand og røg i bygningen. Formålet er at begrænse de skader, der opstår ved en brand. Og når røgen vælter ud i lokalerne. Røg kan lave mere skade, end mange sikkert tror.

Ofte er ABA-anlæg og ABDL-anlæg to sider af samme sag. Det første slår alarm, det andet begrænser de skader, der er ved at opstå.  Det handler tryghed og sikkerhed. Men det handler også om to vidt forskellige arbejdsprocedurer.  PH-sikring er specialister i dem begge. Selvfølgelig også i forhold til myndighedernes krav. F. eks. skal ABDL-anlægget mindst en gang om året kontrolleres af en el-installatør. Og hvert tredje år skal der indsendes en attest til brandmyndighederne. Attesten bekræfter, at ABDL-anlægget er 100 pct. funktionsdygtig. Vi sørger for det hele.  Og vi  opsætter både nye anlæg og tjekker de gamle.