View Content pixel på http://www.ph-el.dk/kontakt/:

Automatisk brandventilation

Det er sund fornuft at beskytte både mennesker og værdier mod de helt alvorlige tab, som en brand kan medføre. Brandsikring betyder, at ved den mindste røg- eller varmeudvikling, går der alarm direkte til brandvæsenet. Og ved brand er minutter kostbare.

Brandsikring fås på mange niveauer og vi installerer også varslingssystemer og brandslukkesystemer.
PH-Sikrings samarbejdspartnere er godkendt af Dansk Brandteknisk Institut til projektering og installering af Automatiske Brandalarmeringsanlæg med alarm direkte til den nærmeste brandstation eller vores kontrolcentral.

Alle vores installatører er certificeret af Dansk Standard efter kravene i ISO 9001:2008.