View Content pixel på http://www.ph-el.dk/kontakt/:

Ugeseddel

Dato
Arbejdssted
Ordre-nr.
Antal timer fravær
Antal timer tidløn
Overtidstllæg hverdag
Overtidstillæg weekend
Diæter (max 3)
Vejtid pr. time
Udkald pr. gang
Formandstillæg kr
Kørsel km
Medarbejder
Navn
E-mail
Løn nr.
Sammentælling
Timer fravær: 0, Tidløn: 0, Overtidstillæg hverdag: 0, Overtidstillæg weekend: 0, Diæter: 0, Vejtid: 0, Udkald: 0, Formandstillæg: 0, Kørsel: 0
Udlæg
Arbejdssted og ordrenr.
Beløb (husk kvittering)
Arbejdssted og ordrenr.
Beløb (husk kvittering)
Arbejdssted og ordrenr.
Beløb (husk kvittering)
Udlæg i alt: 0 Kr.