Brandsikring

Krav fra myndigheder og forsikringsselskaber
Sikring af bygninger og ejendomme er yderst vigtigt. Der stilles store myndighedskrav om brandsikring af bygninger med stor personbelastning.

Udover brandmyndighederne, stiller forsikringsselskaberne også store krav til sikring af disse bygninger, og der skal også tages højde for kravene i bygningsreglementet.

Der er altså mange aspekter i det at sikre sin bygning korrekt, og for at kunne det, er det vigtigt at få udarbejdet en detaljeret brandstrategirapport.

 

Brandsikringsanlæg
Automatisk Varslingsanlæg (AVA)
Automatisk Branddørslukning (ABDL)
Automatisk Brandalarmanlæg (ABA)
Automatisk Brandventilation (ABV)
Aspirationsanlæg (ASP)
Sikkerhedebelysning
Røgventilationsanlæg