Radonsikring

ET SUNDT INDEKLIMA BETALER SIG

Vi opholder os indendørs 90 % af tiden. Et godt indeklima er derfor helt afgørende for vores sundhed og trivsel. For at skabe et sundt hjem, kan det være nødvendigt at installere ventilation, som reducerer fugt, CO2 og radon, som er skadeligt for vores helbred. Et dårligt indeklima kan være så skadeligt, at det kan føre til allergi, astma, hovedpine og træthed.

BREATHE 55 hjælper dig med at skabe et sundt indeklima. Det gør den ved at fjerne skadelige partikler og tilføre dit hjem frisk luft, som er renere end luften udenfor.

Hvad er Radonsikring?

Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der udløser radioaktiv stråling, som er sundhedsskadelig.

Radonsikring

Det er derfor væsentligt, at der udføres Radonsikring, så radon forhindres i at trænge ind i bygningen og, hvis dette ikke helt kan undgås, begrænses mest muligt gennem naturlig eller mekanisk ventilation.

Radon kan trænge ind i en bygning gennem revner og sprækker mod jord, fordi der ofte er lavere lufttryk inde i bygningen end under bygningen. Der er derfor altid mere radon i indeluften end i udeluften. Jo mere radon der er i indeluften, jo større er risikoen for lungekræft. Derfor er enhver reduktion en fordel.

Radonproblemet er især knyttet til rum med gulve direkte mod jord, det vil sige i kældre eller i stueetagen i huse med terrændæk.

Radon kan ikke lugtes, ikke ses og ikke smages

Radonindholdet i jorden varierer fra sted til sted.

Der kan således være forskel i radonbelastningen på to ens nabohuse. Såfremt et hus er placeret over en sprække i et område med meget tæt ler, og et andet hus ligger i et område uden sprækker, kan der være forskel i radonindholdet i boligens luft.

Den største radonindtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, betondæk og kældergulve samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv., fordi luftrykket i boligen ofte er lavere end under bygningen. Der skal derfor sættes en effektiv stopper for indtrængning af radon. Hvis ventilationen af boligen samtidig er utilstrækkelig, kan radonindholdet forøges yderligere.

Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Strålehygiejne udgav i 2001 rapporten ”Radon i danske boliger – kortlægning af lands-, amts- og kommuneværdier”. I denne rapport konkluderes det, at omkring 65.000 danske enfamiliehuse har et indendørs radonniveau over 200 Bq/m3.

Det vurderes, at ca. 280.000 enfamiliehuse opført før 1996 har et indendørs radonniveau over det nye krav på 100 Bq/m3.

Der er altså en række væsentlige sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske argumenter for at tage radonproblemstillingen seriøst og projektere effektive løsninger ind i bygningerne allerede fra starten.

Radonsikring byggeri

Gamle huse

Gamle byggerier og gamle huse kan være udsatte for Radon, så det kan være vigtigt at få foretaget et radonsikrings tjek. Det giver beskyttelse og sikring af de gamle ejendomme.

Hos PH-EL & Sikring arbejder vi med produkter af høj kvalitet, samt udførelsen af sikringen.

Nybyggeri

Det er nu lovpligtig at radonsikre alt nybyggeri i Danmark. Tag kontakt til PH-EL & Sikring for en dialog om hvordan vi kan hjælpe med at Radonsikre byggeriet.

Kælder

Radon trænger ind i ens bolig gennem alle revner og sprækker, men først og fremmest fra undergrunden. Det er derfor vigtigt at få Radonsikring af kælderen. Man kan reducere indholdet af radon gennem ventilation.

Måling

Radon i indendørsluften kan kun påvises ved måling. Det er både enkelt og billigt at måle radon med fx dosimetre. Radonkoncentrationen i en bolig kan variere meget inden for det enkelte døgn og med årstiden. Derfor bør måling af radon ske over mindst 2 måneder i fyringssæsonen, specielt hvis en måling skal danne udgangspunkt for en vurdering af behovet for forbedring af boligen.

Radonsikring med BREATHE 55

BREATHE 55 er et ventilationsanlæg, som helt automatisk skaber et sundt indeklima ved at styre efter temperatur, CO2 og fugtniveauet i dit hjem. Den er arkitekttegnet og har et enkelt design, som passer godt ind i danske hjem. BREATHE 55 sidder i din væg og du behøver kun én i hvert rum, for at skabe det ideelle indeklima.

ENERGIKLASSE A

BREATHE 55 har et lavt energiforbrug og genbruger op til 96 % af varmen i luften. Energiforbruget er på niveau med en sparepære, hvilket placerer BREATHE 55 i energiklasse A.

Du kan som privatperson søge om energitilskud. Læs mere på www.energitilskud.info

SKRÆDDERSY DIT INDEKLIMA

Du kan indstille BREATHE 55 i tre niveauer, så du har mulighed for at skabe det mest optimale indeklima for dig og dine omgivelser.

Vi anbefaler, at du indstiller den i niveau to, der som udgangspunkt sørger for at skabe og opretholde det ideelle indeklima. Har du andre ønsker til lyd og luftkvalitet, kan du vælge en af de andre niveauer, som passer til dit behov.

Projekteringsvejledning

(link til pdf)