Forretningsbetingelser

Betaling
Spar Nord Bank
Rådhuspladsen 75
1550 København V
Kontonummer: 9385-456 20 76781
IBAN: DK9293854562076781
BIC/SWIFT: SPNODK22
Netto 8 dage. Regning fremsendes pr. post, via OIO UBL eller pr. mail som vedhæftet pdf. fil.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned plus evt. rykkergebyr på kr. 100,-.
Boligforeninger, ejendomsselskaber og lignende kan aftale særlige vilkår.
Leverandørfakturaer og henvendelser til bogholderiet modtages på faktura@ph-el.dk.

Salgs- & leveringsbetingelser

Forstå din regning
Timeprisen beregnes pr. påbegyndte halve time, dog minimum én time.
Derudover betales for materialeforbrug. Kørselsandel beregnes pr. bil pr. time og dækker udgifter til servicevogn, brændstof, administration mv.
Miljøomkostninger er et tillæg som dækker bortskaffelse af diverse materialer.
Dels materialer som kræver særlig håndtering eks. pvc- eller blyholdige kabler, lysrør, batterier, hvidevarer ol. og dels bortskaffelse og bortkørsel af alm. affald.
Befæstigelse er et betegnelse for diverse materialer som skruer, kabelbånd ol. der bruges til at fæstne/hæfte kabler og andre materialer.
Befæstigelse afregnes som en procentsats af materialeprisen.
SKS er et sikkerheds- og kvalitetssikringssystem som pr. 01/01-01 har været lovpligtigt og siden 01/01-08 også har påkrævet 3. parts kontrol.
Vi kontrolleres af Bureau Veritas for at bibeholde vores ISO 9001 certificering.
Montøren skal foretage en kontrol af den udførte installation med et særligt måleinstrument og derefter lave en kontrolrapport. Rapporten skal følge ordren og opbevares af virksomheden i 10 år.
Dette system kræver dels vedligeholdelse og opdatering, dels udgifter ifm. Indkøb af særlige måleinstrumenter samt tid til udførelse af kontrollen. Til dækning af dette opkræves et SKS gebyr.
Ønskes regningen opdelt i arbejdsløn og materialer eller på anden vis, bedes dette oplyst ved arbejdets start.
Yderligere spørgsmål vedr. din regning modtages på ph@ph-el.dk.

Lærlinge

Hos PH-EL og sikring tager vi socialt ansvar og sørger for at der i fremtiden også er elektrikere, som kan være med til at holde landet elektrificeret. Vi bruger derfor lærlinge på vores opgaver både for at uddanne, men også for at spare vores kunder for penge. En lærling koster under halvdelen af en elektrikersvend og selv om det går lidt langsommere, så spare det i lang de fleste tilfælde vores kunder for penge. Du kan derfor opleve at opgaven udføres af en svend og en lærling.

Garanti
PH-El ApS er aut. el-installatør og garanterer, at alt elarbejde udføres fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi er medlem af installatørernes organisation TEKNIQ – Derfor er du sikret garantiordning og mulighed for at klage til ankenævnet hvis du, mod forventning, skulle være utilfreds med det udførte arbejde.

Levering
Ved levering af varer direkte til kundes adresse påfalder det modtager, at kontrollere at leveringen er korrekt og ubeskadiget. Eventuelle fejl eller mangler skal omgående oplyses kontoret.

Tilbud
Tilbudspriser er bindende i 30 dage med mindre andet er anført.
Tilbudsprisen forudsætter, at de installationer vi udfører arbejder på, udskifter dele i, tilslutter brugsgenstande til er udført korrekt, fungerende, fejlfrie og lovlige. Alle priser er baseret på uhindret og sikker adgang.