Varslingsanlæg

Et AVA anlæg er lovpligtigt i bygninger med mange besøgende, f.eks. museer, supermarkeder mfl. Det er bygge- og brandmyndighederne, der beslutter, om der skal installeres et AVA- og/eller ABA-anlæg i nybyggeri.

Som autoriseret installatør af AVA kan vi hos PH-EL & Sikring hjælpe med rådgivning/projektering, installation og service af AVA. Gennem årtier har vi vejledt og etableret AVA for nogle af de største erhvervsvirksomheder i Danmark. Når du gør forretninger med os, er du garanteret en driftssikker og langtidsholdbar løsning, der tager udgangspunkt i dine behov og ønsker.

Vi tilbyder højeste kvalitet til rimelige priser på såvel installation som servicekontrakter. Varslingsnalæg

Hvad er et varslingsanlæg

Varslingsanlæg fås i flere konstellationer. Den simpleste version har en intern varsling med manuel aktivering. Den består typisk af alarmer og alarmtryk, som aktiverer alarmerne ved manuelt tryk. Alarmtrykkene vil altid have instruks om tilkaldelse af brandvæsnet. Den simple version har ydermere en sireneadvarsel til alle i bygningen.

Denne simple version kan udbygges og udvides, fx med talevarsling, detektorer og forbindelse til brandvæsnet.

Talevarsling giver de tilstedeværende instrukser om korrekt evakuering af bygningen. Undersøgelser har vist, at det giver en mere effektiv og roligere evakuering end sirenevarsling. Talevarslingen har også den fordel, at de tilknyttede højtalere kan bruges som almindelige højtalere til musik eller til at dele en meddelelse med de tilstedeværende i bygningen.

Detektorer aktiverer alarmerne automatisk, så snart en brand detekteres. I modsætning til ABA-anlægget skal Brandvæsnet stadig tilkaldes manuelt.

Forbindelse til Brandvæsnet er en yderligere udbygning til AVA anlægget. Det giver en kombineret AVA/ABA-løsning med både sirener og/eller talevarsling og signal til Beredskabet.

Det manuelle alarmtryk, er også nyttigt i andre nødsituationer, hvor det er nødvendigt at evakuere alle ud af bygningen, som f.eks. under en bombetrussel. Du kan også læse mere om et brandsikringsanlæg her.

Service af varslingsanlæg

PH-EL & Sikring tilbyder årlige servicekontrakter og almindelig daglig service af dit AVA anlæg til særdeles attraktive priser. Vi sørger for generel vedligeholdelse af anlægget iht. gældende regler, såsom at udskifte defekte dele samt teste anlæggets funktionsdygtighed.

Vi fører log over alle vores serviceopgaver og årlige servicer, og vi har en FM-TOOL platform, hvor du som kunde har fuld adgang over rapporter, manualer, kabelplaner, o-planer m.m. Du kan også læse mere om vores ABV anlæg og aspirationsanlæg.

AVA anlæg

Vi har været i installatørbranchen siden 1957 og arbejdet med AVA, lige så længe det har eksisteret.

Vores teknikerteam er blandt landets dygtigste og mest erfarne, og vi sørger løbende for at holde dem skarpe på den nyeste viden i branchen vha. efteruddannelser og -kurser. Det betyder, at du altid er garanteret den bedste og mest kompetente rådgivning og service, når du gør forretninger med os. Vi lytter til dig og dine ønsker og bruger dialogen med dig som udgangspunkt for projekteringen af anlægget. Det oplever vi, giver de bedste resultater og tilbagevendende kunder.

Kontakt os i dag, og få et uforpligtende og gratis møde om AVA.