Røgventilationsanlæg

Ild og røg udgør en stor trussel mod liv og helbred i tilfælde af brand. I modsætning til den gængse opfattelse er det nemlig ikke ilden eller varmen, men derimod den giftige røg, der er skyld i mere end 90 % af alle dødsfald i forbindelse med brand. Det er også røgudviklingen, der giver de største materielle skader og økonomiske tab i forbindelse med en brand.

Røgventilation

Med det rigtige røgventilationsanlæg kan du imidlertid være med til at forbygge de voldsomme ødelæggelser og sundhedskonsekvenser, som brande kan forårsage. Hos PH-EL & Sikring har vi årtiers erfaring med rådgivning, projektering, installation og service af røgventilationsanlæg for såvel private som erhverv og tilbyder attraktive priser på såvel enkeltinstallationer som hele brand- og sikringsentrepriser. Vi garanterer, at du får den rette løsning til den rigtige pris med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Hvad er et røgventilationsanlæg

Et røgventilationsanlæg er udstyret med en motor, som styres af en kontrolenhed med røgsensor og alarm. Samlet sikrer systemet, at varme og røg ledes væk og sendes ud af ovenlysvinduet i tilfælde af brand. Systemet monteres, hvor det er et krav, såsom i offentlige bygninger, i beboelsesejendomme, på trapper, fælles adgangsveje, på hoteller o.l.

Illustrationen herunder viser, hvordan røgventilationsanlægget fungerer.

Serviceaftale

I serviceaftalen er indeholdt de lovmæssige krav til efterprøvning af åbne- og lukkesystemer, som er beskrevet i “Brandteknisk vejledning nr. 27”.

Efterprøvning

Aftalen omfatter 1 årligt serviceeftersyn, med afprøvning af følgende funktioner:

Afprøvning af funktioner i styrecentralen herunder:

 • Netspænding
 • Ladespænding
 • Batteriovervågningsfunktion
 • Resettest
 • Lampetest
 • Kontrol af batteritilstand og evt. udskiftning
 • Afprøvning af cylindre ved røgventilationslemme

Afprøvning af tilslutninger og meldeenheder, hvilket vil sige:

 • Brandtryk
 • Røg og varmemelder
 • Eventuelle konstaterede fejl og defekter i anlægget vil blive udbedret.
 • Elektronisk logbog
 • Der etableres en logbog/serviceskema for hvert anlæg som udfyldes af servicemontøren efter hvert besøg
 • Udskiftning af defekte komponenter

Hvert 3. år udskiftes batterier, som evt. måtte indgå i anlægget. Udover dette vil der kun blive udskiftet komponenter i anlægget, som er absolut nødvendige. Eventuelle øvrige uhensigtsmæssigheder vil kun blive ændret efter forudgående aftale. Udskiftede komponenter faktureres efter regning, mens arbejdsløn er indeholdt i servicekontrakten.

Lad os samle din brandsikringsentreprise

Hos PH-EL & Sikring har vi været i brandsikringsbranchen siden den spæde start og sørger løbende for at holde os opdaterede med den nyeste viden i branchen vha. efteruddannelser og kurser. Det sikrer, at vi kan klare enhver brandsikringsentreprise uanset størrelse og kompleksitet fra A til Z.

Kontakt os i dag for et gratis møde om, hvordan vi kan hjælpe dig med din brandsikring og sikkerhed.